«Ημερίδα διάχυσης και ενημέρωσης αναφορικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Ερευνητική Υποδομή HELLAS-CH.gr (E-RIHS.gr)

ο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ διοργανώνει στις 24 Σεπτεμβρίου 2020 διαδικτυακό σεμινάριο στο πλαίσιο του έργου HELLAS-CH της Πράξης «Συνέργεια ΕLI – LASERLAB Europe, ΗΙΡΕR & ΙΡΕRΙΟΝ-CH.gr».

Το αντικείμενο του διαδικτυακού σεμιναρίου εντάσσεται στην υποδομή ΙΡΕRΙΟΝ-CH.gr του HELLAS-CH και πρόκειται για προβλεπόμενη δράση του Πακέτου Εργασίας «Δικτύωση» του ως άνω έργου με σκοπό να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών ινστιτούτων και των χρηστών και να γίνει γνωστή η υποδομή ΙΡΕRΙΟΝ-CH.gr στο ευρύ κοινό.

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική Γλώσσα, προϋποθέτει σύντομη εγγραφή των ενδιαφερομένων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:

Φόρμα εγγραφής στο Διαδικτυακό Σεμινάριο 24/9/2020

 

Share this post

mvergis

Related Articles

Leave a Reply