Έρευνα στην υποδομή HELLAS

Διεξαγωγή έρευνας αιχμής που υπηρετεί τη διεθνή, εθνική και περιφερειακή επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα χρηστών σε τομείς όπως:

  • Ατομική Μοριακή και Οπτική Φυσική
  • Επιστήμη Attoδευτερολέπτων & Φυσική Ισχυρών Η/Μ Πεδίων
  • Αλληλεπίδραση laser-ύλης και επεξεργασίας υλικών σε μικρο- και νάνο-κλίμακα αλλά και σε μεγαλύτερες κλίμακες βιομηχανικού ενδιαφέροντος
  • Φυσική Πλάσματος Laser και εφαρμογές
  • Επιστήμη υλικών
  • Βιο-φωτονική
  • Φωτονική σε διατάξεις και τηλεπικοινωνίες
  • Υπερταχεία δυναμική σε όλες τις κατάστασεις της ύλης