Στην υποδομή HELLAS-CH μετέχουν δώδεκα φορείς της ελληνικής ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας:

Συντονιστής: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πολυτεχνείο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Πατρών

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ίδρυμα Ορμύλια

Όλοι οι φορείς συμμετέχουν στην έρευνα, στις Συνεργατικές Ερευνητικές Ενέργειες και στην διαδικτύωση. Πρόσβαση προσφέρουν το ΙΤΕ και το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Laser (IPPL)του Μεσογειακού Πανεπιστημίου.