Συστήματα Λέιζερ

 • Excimer laser (Lambda Physik LPX315)
  Κεντρικό μήκος κύματος: 308 nm
  Διάρκεια παλμού: 20 ns
 • 2 308nm excimer pumped dye lasers with doubling crystals (Lamda Physik LPD3000)
 • Quanta Ray Pro 250 Nd:YAG
  Κεντρικό μήκος κύματος:: 355 nm
  Διάρκεια παλμού: 12 ns
  Ενέργεια παλμού:: 0.45 J
 • Quanta Ray Pro 250 Nd:YAG  pumped MOPO system (Spectra Physics MOPO SL)
  Περιοχή μεταβολής μήκους κύματος: 220-1800 nm
 • Spectra Physics Spirit with doubling, tripling and quadrupling crystals
  Κεντρικό μήκος κύματος: 1040 nm
  Μέση ισχύς: 4W
  Διάρκεια παλμού:  450 fs
 • Excimer laser (Lamda Physik COMPEX)
  Κεντρικά μήκοι κύματος: 193/248 nm


Σταθμοί εργασίας / όργανα 

 • Απεικονιστικός σταθμός Velocity map/Slice με κελί παραγωγής ακτινοβολίας υπεριώδους κενού
 • Σταθμός υπερ-ταχείας σκέδασης ηλεκτρονίων με χρονική διακριτική ικανότητα
 • Φασματογράφος μάζας ιόντων χρόνου πτήσης (“Αριάδνη”)