Συστήματα Λέιζερ 

 • 2x20W συστήματα λέιζερ
  Κεντρικό μήκος κύματος: 1064 nm,
  Εύρος γραμμής: 1 kHz
 • 2xECDL Λέιζερ
  Κεντρικό μήκος κύματος 780 nm,
  Εύρος γραμμής: 200 kHz
 • 4xtapered laser amplifiers
  Κεντρικό μήκος κύματος: 780 nm
  Ισχύς: 2W

 Σταθμοί εργασίας / όργανα 

 • 2x σταθμοί συμπυκνωμάτων Bose Einstein
 • 2x οπτικοί σταθμοί με HEPAflow boxes
 • 2x γεννήτρια κυματομορφών ευρέως φάσματος 0Hz-40MHz
 • 1x 2ch Αναλυτής ανυσματικού δικτύου
 • 6x ~6GHz πηγές μικροκυμάτων με 100Hz εύρος γραμμής
 • 3x έδρανα σύζευξης οπτικών ινών
 • 2x 30kW γεννήτριες τετραπολικών πεδίων max 400G/cm
 • 3x σταθμοί PXI ελεγχόμενοι με labview με μs χρονικό έλεγχο για πειραματική αλληλουχία 2 λεπτών (64/196 ψηδιακά & 2x32+αναλογικά κανάλια 2x16ch 16but@1Mhz, 8ch @ 24bit/198kHz)