Συστήματα λέιζερ 

 • Light Conversion, PHAROS-SP
  Κεντρικό μήκος κύματος: 1026 nm, 513 nm
  Ενέργεια παλμού : 1.5 mJ
  Διάρκεια παλμού: 170 fs
  Ρυθμός εκπομπής παλμών:1-200 kHz
 • Light Conversion, LYRA and ORPHEOUS OPAs
  Περιοχή μηκών κύματος: 250 nm-2500 nm
  Διάρκεια παλμού: 170 fs
 • Femtolasers oscillator 800nm
  Κεντρικό μήκος κύματος: 800 nm
  Διάρκεια παλμού: 80 fs
  Ρυθμός εκπομπής παλμών: 75 ΜHz
 • IPG Photonics, Λέιζερ οπτικής ίνας, μικρής διάρκειας παλμού
  Διάρκεια παλμού: 10ps  – 500ps


Σταθμοί εργασίας / όργανα

 • Σταθμός εργασίας επεξεργασίας με λέιζερ (<1μm) υψηλής ακρίβειας, αerotech
 • Φασματόμετρο παροδικής απορρόφησης (TAS), Newport
 • Φασματόμετρο Horiba, iHR-320 Spectrometer
 • Σύστημα απεικόνισης ζωντανών κυττάρων και ασβεστίου
 • Σταθμός μη-γραμμικής μικροσκοπίας
 • Συνδυαστικός σταθμός μικρο-PL και διαφορικής μικρο-ανάκλασης (4K- 380K)

Αυτοματοποιημένος σταθμός μίκρο- και νάνο-δόμησης με λέιζερ