Η Υποδομή HELLAS CH πραγματοποιεί ενέργειες οι οποίες ενισχύουν την συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων και των χρηστών καθώς και τις δυνατότητες παροχής κατάρτισης.

Τέτοιες ενέργειες είναι η διοργάνωση συναντήσεων εκπαίδευσης χρηστών, θεματικά workshops, διοργάνωση συναντήσεων χρηστών και εκδηλώσεων διάχυσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων, πιλοτικά πειράματα μελών της κοινοπραξίας στις υποδομές που παρέχουν πρόσβαση, στοχευμένες ενέργειες προβολής προς την βιομηχανία, επισκέψεις μικρής διάρκειας σε εργαστήρια εταίρων για την υλοποίηση έρευνας σχετικής με την Εθνική Ερευνητική Υποδομή και ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των υποδομών ELI, HiPER, LaserLab Europe και της πλατφόρμας Photonics 21 της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της υποδομής HELLAS CH, έχουν προγραμματιστεί ενέργειες με σκοπό τη συστηματική ταυτοποίηση της καινοτομίας που παράγεται από την υψηλού επιπέδου έρευνα στο πεδίο της φωτονικής και τεχνολογίας λέιζερ και την αποτίμηση της δυναμικής και των προοπτικών της με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογίας και εκμετάλλευσης αυτής.

Αντιστοίχως η υποδομή IPERION-CH.gr δραστηριοποιείται σε ενέργειες δικτύωσης με τις κοινότητες των εν δυνάμει χρηστών/μελετητών παρουσιάζοντας μέσω ειδικών δράσεων (ενημερωτικών σεμιναρίων, ημερίδων και εκπαιδευτικών σχολείων) τις πολυσχιδείς ευκαιρίες πρόσβασης και αναπτύσσοντας προοπτικές συνεργασίας.

Η υποδομή αναμένεται να αποτελέσει συνδετικό κρίκο μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων και των φορέων που εμπλέκονται στη μελέτη, διατήρηση και διαχείριση των μνημείων της ΠΚ ενισχύοντας στρατηγικές συνέργειες για την έρευνα στον πολιτισμό.

Παράλληλα αναπτύσσονται δράσεις επικοινωνίας και αλληλεπιδράσεις με σχετικές ερευνητικές υποδομές και κοινότητες σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (IPERION-CH, E-RIHS, NUACCESS κ.ά.) ενισχύοντας περαιτέρω το ρόλο της και την παρουσία της στο χώρο.