Συμμετέχοντες: ΙΤΕ, ΕΜΠ, Παν. Πατρών, Παν. Αθηνών, ΤΕΙ Κρήτης, ΕΙΕ

Συντονιστές: Ε. Στρατάκης, Ν. Βάινος

Το ΙΤΕ θα συνεργάζεται με το ΕΜΠ, το Παν. Πατρών και το ΕΙΕ για την εδραίωση μεθοδολογίας βασισμένης σε laser για 2D δόμηση επιφανειών και nanomodification και submicron printing σε αδιαφανή υλικά όπως νανο-υλικά άνθρακα μεταλλικά νανοσωματιδιακές μελάνες, οργανικά υλικά και υβριδικά πολυμερή organic materials και διαφανή υλικά όπως γυαλιά, διαφανείς ημιαγωγούς και άλλα διηλεκτρικά καθώς και σε σύνθετα υλικά όπως υλικά έργων τέχνης και οπτικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Θα αναπτυχθούν σχετικοί σταθμοί εργασίας.

Σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Πατρών  και το ΕΙΕ αναπτύσσονται μεθοδολογίες για την μελέτη και απεικόνιση υπερταχείας  δυναμικής υλικών με χρήση τεχνικών παλμικών πηγών λέιζερ καθώς και τη χρήση / χαρακτηρισμό δευτερογενώς παραγόμενων νανοακουστικών κυμάτων. Το ΙΤΕ, ΕΜΠ, Παν. Αθηνών συνεργάζονται για την ανάπτυξη μιας mid-infrared καιTHz που άπτεται ενός ευρέως φάσματος εφαρμογών σε πολλού τομείς που ξεκινάνε από την βιολογία και φτάνουν μέχρι την βιομηχανία πετρελαιοειδών.