Συμμετέχοντες: ΙΤΕ, ΕΜΠ, Παν. Πατρών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης

Συντονιστές: Κ. Κοσμίδης, Π. Τζάλλας

Το ΙΤΕ, το ΤΕΙ Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνεργάζονται για:

– την ανάπτυξη νέων μεθόδων και διατάξεων ελέγχου του CEP λέιζερ πολλών κύκλων υψηλής ισχύος κορυφής (π.χ. μετρώντας μετατοπίσεις συχνότητας αρμονικών) καθώς και διατάξεων tagging. Επίσης θα συνεργαστούν για την συμπίεση των sub 20fs παλμών του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε ειδικά capillaries και ιδικά σχεδιασμένων συμπιεστών. Οι CEP σταθεροποιημένες IR πηγές θα χρησιμοποιηθούν για την μελέτη της εξάρτησης μη γραμμικών φαινομένων από το CEP.

– για την βελτίωση των φασματοσκοπικών διατάξεων i) βελτίωση διατάξεων για μη γραμμικά XUV φαινόμενα και μελέτες XUV-pump-XUV-probe σε μεγάλες ενέργειες φωτονίων (μέχρι 100 eV) και ii) ανάπτυξη απεικονιστικών φασματόμετρων για την ανίχνευση “αργών” (meV) ηλεκτρονίων που παράγονται από διαδικασίες ιονισμού ατόμων, μορίων και συσσωματωμάτων καθώς και την μέτρηση φωτοϊονισμού.

Το ΕΜΠ αναπτύσσει διατάξεις και αλγορίθμους προσομοίωσης για την διάδοση laser και ισχυρή ενίσχυση πεδίου μέσω επιφανειακών πλασμονικών πολαριτονίων τυπικά σε μεταλλικές νανοδομές. Το Πανεπιστήμιο Πατρών αναοπτύσσει έναν σταθμό εργασίας για στοιχειακή ανίχνευση εξ αποστάσεως μέσω υπερταχείας φασματοσκοπίας breakdown και filamentation επαγόμενα από ακτινοβολία laser.