Φόρμα εγγραφής στο Διαδικτυακό Σεμινάριο 24/9/2020