Εργαστήριο Βιοφωτονικής και Μοριακής Απεικόνισης

Σταθμοί εργασίας:

  • Οπτοακουστική Μικροσκοπία στον χώρο των συχνοτήτων
  • Προσαρμοζόμενη Μικροσκοπία Φύλλου Φωτός
  • Υβριδική Οπτοακουστική – Μη Γραμμική Μικροσκοπία