Εθνική Ερευνητική Υποδομή που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο Ευρωπαϊκό Οικοσύστημα

Η Εθνική Ερευνητική Υποδομή HELLAS-CH έχει στόχο να προσφέρει κυρίως στην Ελληνική επιστημονική κοινότητα:

α) πρόσβαση σε προηγμένες πειραματικές εγκαταστάσεις οι οποίες ενδυναμώνουν ουσιαστικά την έρευνα αιχμής στην επιστήμη, την τεχνολογία και τις εφαρμογές των λέιζερ (laser) και

β) ολοκληρωμένα πολύπλευρα εργαλεία και αξιόπιστες τεχνικές για την αντιμετώπιση απαιτητικών ερευνητικών προκλήσεων της Επιστήμης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Heritage Science).

 

 

Στόχοι του HELLAS-CH

  • Αξιοποίηση σημαντικών εθνικών ερευνητικών επιτευγμάτων μέσω της διαθεσιμότητας πειραματικών υλικών και πόρων σε διακεκριμένους ερευνητές.
  • Ενσωμάτωση νέων ερευνητών με ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και εξεύρεση νέων δυναμικών σε έρευνα αιχμής στην επιστήμη και τεχνολογία φωτός (Φωτονικής).
  • Παροχή υψηλού επιπέδου πόρους, υποδομές και ερευνητική καθοδήγηση για την ενίσχυση την έρευνα αιχμής στα επιστημονικά πεδία της Φυσικής, Βιολογίας, Ιατρικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Γεωφυσικής, Φωτονικής και μίκρο/μάκρο-μηχανικής
  • Διάχυση γνώσης σε ανεξερεύνητα πεδία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω νέων εφαρμογών έρευνας και εργαλείων όπως η δορυφορική αλληλεπίδραση με υπό – θαλάσσιες αρχαιότητες και με την εφαρμογή νέων ανιχνευτών φωτός προς την κατεύθυνση αναγνώρισης και κατανόησης της ιστορίας μας.