Πολιτιστική Κληρονομιά

Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο ευρύ πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς προσφέροντας ένα πολυδιάστατο επίπεδο υποδομών, βασιζόμενο σε τρεις λέξεις-κλειδιά μικρο – μακρο – πληροφορία (micro – macro – info):

Μικρο

  • Αναλυτικές τεχνικές βασιζόμενες στη χρήση σύγχρονων πηγών λέιζερ για την ανάλυση υλικών και απεικονιστική μελέτη αρχαιολογικών-ιστορικών αντικειμένων, έργων τέχνης και μνημείων
  • Προηγμένες μέθοδοι για τη μελέτη αρχαίου γενετικού υλικού
  • Σύγχρονες τεχνολογίες laser για τη συντήρηση και αποκατάσταση έργων πολιτιστικής κληρονομιάς

Μακρο

  • Γεωφυσικές μετρήσεις για τον μακροσκοπικό έλεγχο και χαρτογράφηση αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, συμπεριλαμβανομένων και υποβρύχιων τοπίων

Πληροφορία

  • Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων αποδοτικής διαχείρισης πειραματικών δεδομένων, που επιτρέπει σε ομάδες χρηστών και ευρύτερες επιστημονικές κοινότητες να εκμεταλλευτούν την αλληλένδετη, πολυσχιδή πληροφορία, που συλλέγεται από τις μελέτες επιπέδου «μίκρο» ή «μάκρο».