Σταθμοί εργασίας

Δύο σταθμοί μη-γραμμικής λιθογραφίας

  • Σταθμός I: με γαλβανομετρικούς σαρωτές για υψηλής ταχύτητας (μέχρι 5mm/s) τρισδιάστατη εκτύπωση
  • Σταθμός II: με πιεζοηλεκτρικούς σαρωτές, για μέγιστη ακρίβεια και ανάλυση (<100nm)

Επιπρόσθετα στους χρήστες παρέχεται η δυνατότητα διάθεσης resist κατασκευασμένων κατά παραγγελία με πολυφωτονική λιθογραφία