Συστήματα λέιζερ

 

 • Ti:Sapp Ι

Κύρια δέσμη:

Κεντρικό μήκος κύματος: 800 nm

Ισχύς κορυφής (μέγιστό): 45 TW

Ενέργεια παλμού: έως 1,1 J

Μεταβαλλόμενη διάρκεια παλμού: 23-80 fs

Ρυθμός εκπομπής παλμών: 0,5-10 Hz

Δευτερεύουσα δέσμη:

Κεντρικό μήκος κύματος: 800 nm

Ενέργεια παλμού: 10 mJ,

Μεταβαλλόμενη Ενέργεια παλμού: 30 – 100 fs

Ρυθμός εκπομπής παλμών: 0,5 – 10 Hz

Συγχρονισμένη με την κύρια δέσμη

 

 • Ti:Sapp ΙΙ

Κεντρικό μήκος κύματος: 800 nm

Ρυθμός εκπομπής παλμών: 1 kHz

Σταθεροποίηση φάσης παλμών

Ενισχυτής

Ενέργεια παλμού: 1,5 mJ

Διάρκεια παλμού: 35 fs

Συμπίεση ίνας

Ενέργεια παλμού: 0,8 mJ

Διάρκεια παλμού: <7 fs

 

 • Nd:YAG I

Διάρκεια παλμού: 150 ps

Μήκος κύματος: 1064/532/355/266 nm

Ενέργεια παλμού: 250 mJ @1064 nm

Ρυθμός εκπομπής παλμών: έως 10 Hz

 

 • Nd:YAG II

Διάρκεια παλμού: 6 ns

Μήκος κύματος: 1064/532/355/266 nm

Ενέργεια παλμού: 850 mJ @1064 nm

Ρυθμός εκπομπής παλμών: 10 Hz

 

Δευτερογενείς πηγές

 • Από αλληλεπίδραση του 45TW συστήματος λέιζερ με στερεούς στόχους

Ηλεκτρόνια:

Ενέργεια: ~1 MeV

Δόση: 1 Gy/βολή

Ρυθμός επανάληψης: μία βολή ανά 5΄

Πρωτόνια:

Ενέργεια: ~2,5 MeV

Ρυθμός επανάληψης: μία βολή ανά 5΄

 

 • Από αλληλεπίδραση του 45TW συστήματος λέιζερ με αέριο στόχο.

Ηλεκτρόνια:

Ενέργεια: ~150 MeV μονοενεργειακή

Δόση: 0,1 mGy/βολή

Ρυθμός επανάληψης: έως 1 Hz

Ιόντα:

Ενέργεια: έως 10 MeV

Ρυθμός επανάληψης: έως 1 Hz

 

 • Από αλληλεπίδραση της δευτερεύουσας δέσμης του 45TW συστήματος laser με αέριο στόχο

Υψηλές αρμονικές (λ=800nm):

Ενέργεια φωτονίων: έως την 29η τάξη (27,6nm)

Ρυθμός επανάληψης: έως 10 Hz

 

 • X-Pinch device

Σημειακή πηγή ακτίνων-Χ:

Φασματικό εύρος: 1 – 10 KeV

Διάρκεια εκπομπής: <4 ns

Απόδοση: ~60 mJ/βολή

Διαστάσεις πηγής: <5 μm

Ρυθμός επανάληψης: μία βολή ανά 20’

 

 • Plasma Focus device

EUV (13.5 nm):

Απόδοση: 0,7 J/βολή

Διάρκεια εκπομπής: ~150ns

Ρυθμός επανάληψης: 0,5 Hz

Νετρόνια:

Ενέργεια: 2,4 MeV

Απόδοση: 4.6×106 νετρόνια/βολή

Ρυθμός επανάληψης: 0,5 Hz

 

Σταθμοί εργασίας

 • Σταθμός αλληλεπίδρασης υψηλής έντασης παλμών λέιζερ με την ύλη

Διάμετρος θαλάμου: 1,5 m

Πίεση κενού: 10-6 mbar

 

 • Σταθμός αλληλεπίδρασης μέτριας έντασης παλμών λέιζερ με την ύλη

Διάμετρος θαλάμου: 0,7 m

Πίεση κενού: 10-6 mbar

 

 • Σταθμός Xpinch

Υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας ακτινογραφία ακτίνων Χ

Υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας X-ray backlighting

Φασματοσκοπία «σκληρών» ακτίνων Χ

Μελέτη δυναμικής πλάσματος που παράγεται από στερεούς στόχους

Μελέτη αστροφυσικών jets στο εργαστήριο

 

 • Σταθμός Plasma Focus

Εφαρμογές νετρονίων

Φασματοσκοπία νετρονίων

Φασματοσκοπία ακτίνων γ

Μελέτη δυναμικής πλάσματος που παράγεται από αέριους στόχους

 

 • Σταθμός οπτικών διαγνωστικών με παλμούς λέιζερ

Υψηλής χωρικής ανάλυσης δυναμική σκιαγραφία

Υψηλής χωρικής ανάλυσης δυναμική απεικόνιση schlieren

Υψηλής χωρικής ανάλυσης δυναμική συμβολομετρία

Υψηλής χωρικής ανάλυσης δυναμική Fraunhofer diffraction απεικόνιση

 

 

 • Δυναμική ανάλυση ακουστικών κυμάτων από λέιζερ σε στερεά

Δυναμική ανάλυση μεταβατικής ανακλαστικότητας

Δυναμική ανάλυση συμβολομετρίας πλήρους πεδίου

 

 • Ηλεκτρονική συμβολομετρία κηλίδων

 

 • Οπτικό προφιλόμετρο λευκού φωτός ανάλυσης νανο-κλίμακας

 

 • Σταθμός προσομοιώσεων αλληλεπίδρασης παλμών laser με ύλη & Πλάσμα

Προσομοιώσεις FEM αλληλεπιδράσεων παλμών laser με ύλη & πλάσμα

Προσομοιώσεις PIC αλληλεπιδράσεων παλμών laser με πλάσμα

​​Προσομοιώσεις Z-Pinch και X-Pinch FEM – MHD

Προσομοιώσεις HD/MHD/CFD για πλάσμα

Προσομοιώσεις αλλαγής φάσεων από στερεό σε πλάσμα

Περισσότερες πληροφορίες στο www.cppl.teicrete.gr