Υπεύθυνος HELLAS-CH :

Δημήτριος Χαραλαμπίδης

Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του ΙΤΕ – ΙΗΔΛ

Καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Eπικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος του ELI-ALPS

 

Υπεύθυνος IPERION-CH.gr:

Δημήτριος Αγγλος

Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του ΙΤΕ – ΙΗΔΛ

Καθηγητής του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Τηλ.: +30 2810 391840, e-mail: hellas-ch@iesl.forth.gr