Βασικό πυλώνα επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής HELLAS – CH, αποτελούν οι Συνεργατικές Ερευνητικές Ενέργειες (ΣΕΕ) που λαμβάνουν χώρα. Οι ενέργειες αυτές θα οδηγήσουν σε βελτίωση της «πρόσβασης» και ενίσχυση των στοιχείων μοναδικότητάς της. Στα πλαίσια αυτά υποστηρίζονται οι ακόλουθες ΣΕΕ:

  • Φωτονική σε υλικά και διατάξεις και επεξεργασία με laser (ΦΥΔΕΛ).

Η ΣΕΕ έχει στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογίας και οργανολογίας για κατασκευή, επεξεργασία, μέτρηση ιδιοτήτων νέων υλικών και διατάξεων και την χρήση τους σε καινοτόμες εφαρμογές καθώς και την σύνθεση, τροποποίηση και ενεργοποίηση νανο-υλικών , -δομών και την ανάπτυξη βελτιστοποιημένων σχημάτων βιομηχανικής χρήσης.

  • Αλληλεπιδράσεις πλάσματος laser (ΑΠΛ)

 

  • Προηγμένη Επιστήμη και Τεχνολογία πηγών ακτινοβολίας παλμών μικρής διάρκειας και Φασματοσκοπικών εργαλείων (ΕΤΑΠ)

Η ΣΕΕ έχει με στόχο την βελτίωση  προηγμένων συστημάτων fs laser, πηγών σύμφωνης ακτινοβολίας υπεριώδους κενού βασισμένων σε ακτινοβολία laser, καινοτόμου φασματοσκοπικής μεθοδολογίας και οργανολογίας και την χρήση τους σε πειράματα αιχμής.

  • IPERION-CH.gr: Σύγχρονες/καινοτόμοι μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία με εφαρμογές στην ανάλυση, διάγνωση, τεκμηρίωση, μελέτη, προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών/ιστορικών αντικειμένων, έργων τέχνης, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.

Η ΣΕΕ έρευνα αποβλέπει αφενός στην τεχνολογική ενίσχυση υπάρχουσας οργανολογίας και μεθοδολογιών για την μελέτη, συντήρηση, τεκμηρίωση της ΠΚ, αφετέρου σε επιστημονική ανάπτυξη νέων καινοτόμων και αξιόπιστων εργαλείων που θα επιτρέψουν στους χρήστες/μελετητές να προσεγγίσουν τις απαιτητικές ερευνητικές προκλήσεις στον τομέα της επιστήμης της ΠΚ.