Το θερινό σχολείο με τον τίτλο «OPTO-CH 2020 meets IPERION-CH.gr» , Ηράκλειο 29 Ιουνίου με 3 Ιουλίου 2020

«Dear colleagues,

due to the measures taken for Covid-19 outbreak, the OPTO-CH 2020 summer course, initially organized for June 29- July 3 2020, is cancelled.

We would like to thank the invited speakers for accepting to contribute to this summer school and all applicants who have already sent their application forms and letters of intent.

A new thematic will be designed for OPTO-CH 2021 so please stay tuned for further information and announcements.»

Το ΙΗΔΛ-ΙΤΕ διοργανώνει θερινό σχολείο στο πλαίσιο του έργου HELLAS-CH της Πράξης «Συνέργεια ΕLI – LASERLAB Europe, ΗΙΡΕR & ΙΡΕRΙΟΝ-CH.gr». Το θερινό σχολείο με τον τίτλο «OPTO-CH 2020 meets IPERION-CH.gr» διοργανώνεται στο Ηράκλειο στις 29 Ιουνίου με 3 Ιουλίου 2020.

Το αντικείμενο του θερινού σχολείου εντάσσεται στην υποδομή ΙΡΕRΙΟΝ-CH.gr του HELLAS-CH και θα πραγματοποιηθεί υπό την θεματική:

«Laser technologies in Cultural Heritage analysis, diagnosis and conservation»

Πρόκειται για προβλεπόμενη δράση του Πακέτου Εργασίας «Δικτύωση» του ως άνω έργου με σκοπό να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών ινστιτούτων και των χρηστών και να γίνει γνωστή η υποδομή ΙΡΕRΙΟΝ-CH.gr στο ευρύ κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής θα βρείτε εδώ (https://opto-ch.iesl.forth.gr/index.php/how-to-apply/).

Share this post

mvergis

Related Articles

Leave a Reply