Το θερινό σχολείο με τον τίτλο «OPTO-CH 2020 meets IPERION-CH.gr» , Ηράκλειο 29 Ιουνίου με 3 Ιουλίου 2020

Το ΙΗΔΛ-ΙΤΕ διοργανώνει θερινό σχολείο στο πλαίσιο του έργου HELLAS-CH της Πράξης «Συνέργεια ΕLI – LASERLAB Europe, ΗΙΡΕR & ΙΡΕRΙΟΝ-CH.gr». Το θερινό σχολείο με τον τίτλο «OPTO-CH 2020 meets IPERION-CH.gr» διοργανώνεται στο Ηράκλειο στις 29 Ιουνίου με 3 Ιουλίου 2020.

Το αντικείμενο του θερινού σχολείου εντάσσεται στην υποδομή ΙΡΕRΙΟΝ-CH.gr του HELLAS-CH και θα πραγματοποιηθεί υπό την θεματική:

«Laser technologies in Cultural Heritage analysis, diagnosis and conservation»

Πρόκειται για προβλεπόμενη δράση του Πακέτου Εργασίας «Δικτύωση» του ως άνω έργου με σκοπό να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών ινστιτούτων και των χρηστών και να γίνει γνωστή η υποδομή ΙΡΕRΙΟΝ-CH.gr στο ευρύ κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής θα βρείτε εδώ (https://opto-ch.iesl.forth.gr/index.php/how-to-apply/).

Share this post

mvergis

Related Articles

Leave a Reply